יום גיבוש - מעלה אדומים, ארץ המנזרים, מערות קומראן  

יום גיבוש - מעלה אדומים, ארץ המנזרים, מערות קומראן