שיפוץ תא שריפה  

1 - הכנה תא שריפה להרכבה
2 - הכנה כיפות להרכבה
3 - ציפוי לבנים חסיני אש
4 - הרכבת תעלת גזים
5 - הרכבה סופית