פרויקטים מיצגים מתחום הפיקוח   

 •   פיקוח עבודות מכניות במתקן חומצות
 •    פיקוח עבודות הנדסה אזרחית במכתשים
 •    פיקוח עבודות חשמל ומיכשור באזורי סיכון
 •   פיקוח הקמת מסמיכים
 •    ניהול הקמה ופיקוח עבודות מכניות והנדסה אזרחית במפעל הברום
 •    פיקוח עבודות מכניות והנדסה אזרחית במסועי זחל
 •    פיקוח עבודות מכניות והנדסה אזרחית במפעל צין
 •    פיקוח על עבודות שיפוץ ברותם
 •    פיקוח על עבודות שיקום, קונסטרוקציה ובטון
 •    פיקוח שיפוץ והחלפת תא שריפה
 •    פיקוח על החלפת ציקלונים
 •    סקר מיגון ציוד לבטח ברותם ובמפעלי ים המלח
 •     פיקוח על התקנת קווי חיים