ייצור מוקדם - צנרת מטיטניום  

1 - בדיקת ריתוכים והתאמה לתוכנית
2 - הכנה לריתוך
3 - הכנה לבדיקת לחץ
4 - בדיקת לחץ