שיפוץ איזוטנקים  

1 - קבלת איזוטנק לפני השיפוץ
2 - מילוי בריתוך והשחזה
3 - בדיקה מגנטית
4 - צביעה
5 - הרכבה על מסגרת