מתקן טיפול במים  

מתקן סילוק בורון בקציעות

מנהל פרוייקט: איגור גורייבסקי