מערכת הידרוציקלונים  

1
2
3
4

הגדלת כושר ייצור פוספט ב 700,000 טון לשנה